Изграждане на складови помещения, офис сгради, еднофамилни къщи от основи до ключ.

  Комплексно проектиране:
 • - Архитектурна част
 • - Конструктивна част
 • - Водопровод и Канализация
 • - ОиВ
 • - Топлоефективност
 • - ПБЗ
 • - Озеленяване
 • - Пожарна безопасност
 • - Вертикална планировка

  Възможност за проектиране на:
 • - Монолитен стоманобетон
 • - Сглобяем стоманобетон
 • - Стоманени и дървени конструкции

  Съдействие в:
 • - Електроразпределение
 • - ВиК
 • - Топлофикация

*Узаконяване и пускане на строежа в експоатация.